Jak lze šetřit na vodném a stočném, a tím i šetřit energie na ohřev?

Jak lze ušetřit až 60 % průtokové vody v domácnosti

Způsobů, jak ušetřit na vodě, je spousta. Nejednoduším řešením je, na každou baterii, kde nepotřebujeme napouštět velký objem vody, nainstalovat šetřič vody. Jedná se o speciální typ perlátoru/sítku, které nejen, že obsahuje povrchouvou antivápenou úpravu, ale lze i podle potřeby sadou těsnění regulovat průtok vody vodovodních baterií. Obyčejné baterie i s klasickými perlátory mají průměrný průtok mezi 15 až 18 l/min. Naším speciálním šetřičem lze regulovat tento průtok až na 4 l/min, běžně se však reguluje na průtok 6 l/min, to je hranice, kdy uživatel šetří, a i přesto díky provzdušnění proudu vody nepřichází o komfort mytí.

Tyto šetřiče lze nainstalovat na jakoukoliv běžně dostupnou baterii, jak s vnitřním tak i s vnějším závitem. Nabízíme také šetřič do sprchy, ten se jednoduše nainstaluje mezi baterii a hadici od sprchy. Zde dosahujeme asi největších úspor. Každé průměrné sprchováni trvá cca 5min, za tu dobu při spotřebě 18 l/min spotřebujeme 90 l teplé vody. Tím, že regulujeme průtok vody na 6 l/min, ušetříme až 60 litrů vody na jedno sprchování. 

Díky našemu speciálnímu regulátoru lze ušetři až 50 % splachovaného objemu vody na jedno spláchnutí toalety.

Tím, že omezíme průtok, nešetříme jen na vodě, jak by se mohlo na první pohled zdát

Instalací šetřičů nešetříme jenom objem vody, jak by se na první pohled mohlo zdát, snížením celkové spotřeby vody šetříme také energii na její ohřev. Až 25 % celkové energetické spotřeby domácnosti činí náklady na ohřev teplé vody. 

Dejme si třeba příklad na již výše zmíněném sprchování, pro lepší počty budeme počítat s tím, že na jedno pětiminutové sprchování spotřebujeme místo 90 litrů litrů 100. Procentuální úsporu zachováme stejnou. Na 10 osprchování spotřebujeme 1 000 l vody. Cena 1 000  l teplé vody se pohybuje mezi 250 až 350Kč. V průměru tedy 300 Kč/1 000 l teplé vody.

Instalací šetřiče snížíme spotřebu na 1/3, to by znamenalo, že místo 300 Kč za každých 10 sprchování zaplatíme pouze 100 Kč.

Rozložení spotřeby energií u průměrného RD

Šetřete pitnou vodu

Další variantou, jak ušetřit na vodném a stočném, je jednoduchý. Mimo tu vodu, která teče z vodovodu, máme ještě vodu, která nám doslova padá z nebe, jedná se o vodu dešťovou. Tu bez větších úprav můžeme používat na zalévání zahrady a splachování. Po drobné upravě i na praní a koupání. To však zahrnuje i nutnunost rozdělit distribuční systém vody v domě do dvou okruhů, na tzv. vodu pitnou a vodu užitkovou. Na tyto úpravy je však možné čerpat příspěvek od státu. 55 tisíc korun na zalévání zahrady a až 105 tisíc korun, když budete dešťovou vodu používat například i na splachování nebo praní. To jsou částky, které můžete aktuálně získat díky dotaci Dešťovka. Do programu, který se nově kromě klasických rodinných domů vztahuje také na celoročně obývané chaty a chalupy.

Cíl dotace Dešťovka je jednoduchý – shromáždit co největší objem dešťové vody ze střech a jiných odvodňovaných ploch do akumulační nádrže a tu následně využít pro zalévání zahrady, splachování toalet a ostatní užitkové účely. 

Chci začít šetřit na vodném a stočném

Kontakt poradce - voda
NesouhlasímSouhlasím
Udělujete tímto souhlas obchodní skupině Housing for Life, SE, se sídlem Karlín 80, 696 14 Karlín., IČ: 06519865, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl H, vložka 610 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje.
reCAPTCHA

Začněte šetřit ještě dnes!