Vyplatí se zateplení?

Deset důvodů proč zateplit dům

1. Snížení nákladů na vytápění – kvalitním zateplením lze ušetřit až 50 % nákladů na vytápění.

2. Bezpečná a návratná investice – při kvalitním provedení se pohybuje návratnost invetice na zateplení mezi 4 – 5 lety.

3. Prodloužení životnosti stavby – je dokázáno, že zateplením domu můžete jeho životnost prodloužit o více jak 30 let.

4. Estetický a funkční povrch fasády – estetickým ztvárněním se u fasád meze nekladou.

5. Zvýšení tepelné pohody v domě – díky mnohem menšímu vlivu venkovní teploty na stěny stačí stěny pouze udržovat teplé, doma je pak hned příjemněji.

6. Zabraňuje kondenzaci vodní páry v konstrukci zdiva – sníží se vlhkost stěn a tím se zabrání tvorbě plísní.

7. Odstranění tepelných mostů a možných plísní – tepelný most = tepelná ztráta. Tepelný most je místo, kde dochází ke zvýšenému tepelnému toku. To znamená, že tímto místem uniká více tepelné energie a má v interiéru studenější povrch a naopak v exteriéru má povrch teplejší.

8. Zmenšení zdroje vytápění – pokud dům zateplíme, je záhodno vyměnit rovněž zdroj tepla, díky snížení energetické náročnosti budovy již nepotřebujeme vytápět dům v takové míře jako doposud. Předejdem tím přetápění domu a tím i zbytečnému vyhazování peněz za energie.

9. Kratší topná sezóna, využívání tepelných zisků – díky menšímu úniku tepla se nám zkrátí i topná sezóna, venkovní chlad se hůře dostane do domu.

10. Ochrana životního prostředí – díky kratší topné sezóně, spotřebě méně energií a prodloužení životnosti stavby se sníží i naše uhlíková stopa.

ETICS - External Thermal Isulation Composite Systems

ETICS je skratka pro Externel Thermal Isulation Composite Systems v překladu znamená  Vnější Tepelně Izolační Kompozitní systém. 

Základem každého zateplovacího systému ETICS jsou tepelně izolační desky (EPS -Polystyren nebo MW – Čedičová vlna). Desky jsou přilepeny na obvodovou stěnu lepicí a stěrkovou hmotou a mechanicky kotveny plastovými, talířovými hmoždinkami. Na takto připravenou plochu se vytváří základní vrstva, která je kombinací lepicí a stěrkové hmoty, vyztužené skleněnou síťovinou – proti vzniku prasklin. Jako finální vrstva celého souvrství je omítka.

Certifikace Profi baustoffe

Naše společnost je držitelem certifikátu pro zateplovací systémy Profi baustoffe. Společnost PROFI am BAU jako jedna z prvních na českém trhu nabídla zákazníkům potvrzení nejvyšší kvality. Kontaktní zateplovací systémy (ETICS) PROFI získáním Evropského technického schválení podle ETAG 004 garantují plnou funkčnost zabudovaného systému po dobu 25 let. Pro naše zákazníky nabízíme jen to nejlepší.

Dotace na zateplení - Garance získání!

Státní program Nová zelená úsporám umožňuje získat dotace na zateplení až ve výši 550.000,- Kč, maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů.

Tato dotace zahrnuje:

  • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah,
  • výměnu oken a dveří, 
  • odborný posudek a technický dozor,
  • zelené střechy,
  • využití tepla z odpadních vod,
  • venkovní stínicí techniku.

Zárověň platí, že čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší částku z dotace získáte. Zajistíme vám kompletní vyřízení dotace na klíč. 

Chci si nechat spočítat úsporu

Kontakt poradce - zateplení
NesouhlasímSouhlasím
Udělujete tímto souhlas obchodní skupině Housing for Life, SE, se sídlem Karlín 80, 696 14 Karlín., IČ: 06519865, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl H, vložka 610 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje.

Začněte šetřit ještě dnes!